Menu

pages under construction

Seiten im Aufbau

SPECIJALNA I REPARACIJSKA ZAVARIVANJA

Zavarivanje nanašanjem slojem materijala koji se zavaruje, najčešće aluminij ili magnezij, kasnije se obrađuje te dovodi u prvotno stanje. Aluminijske felge, djelovi u auto industriji (nosači motora i slično).
Zavarivanja u prehrambenoj industriji manji cijevovodi i spojevi sa spremnicima.
Materijali koje zavarujemo:

 • Čelik
 • Titan
 • Inox
 • Aluminij
 • Mesing
 • Magnezij

Zavarivanje nanašanjem slojem materijala koji se zavaruje, najčešće aluminij ili magnezij, kasnije se obrađuje te dovodi u prvotno stanje. Aluminijske felge, djelovi u auto industriji (nosači motora i slično).
Zavarivanja u prehrambenoj industriji manji cijevovodi i spojevi sa spremnicima.
Materijali koje zavarujemo:

 • Čelik
 • Titan
 • Inox
 • Aluminij
 • Mesing
 • Magnezij


 

txt spec 2