Zavarivanje nanašanjem slojem materijala koji se zavaruje, najčešće aluminij ili magnezij, kasnije se obrađuje te dovodi u prvotno stanje. Aluminijske felge, djelovi u auto industriji (nosači motora i slično).
Zavarivanja u prehrambenoj industriji manji cijevovodi i spojevi sa spremnicima.
Materijali koje zavarujemo:

  • Čelik
  • Titan
  • Inox
  • Aluminij
  • Mesing
  • Magnezij