TOKARENJE
GLODANJE
MEHANIČKO SAVIJANJE LIMA KRUŽNO I KUTNO 2mm MAX
BUŠENJE
PJESKARENJE I STAKLARENJE MANJIH PREDMETA KAO ZAVRŠNA OBRADA